Obec Vyšná OlšavaObec Vyšná Olšava / História

Obec je doložená z roku 1382 ako Elsewa, neskôr ako Olsua (1391), Felsew Elswa (1394), Ilswa (1410), Felsew Olswa (1474), Wissní Olssawy (1808), Vyšná Oľšava (1920); po maďarsky Felsöolsva.

Obec patrila panstvu Čičava, v roku 1493 panstvu Makovica, v 18. storočí Dessewffyovcom a iným. V roku 1493 mala z 11 usadlostí 8 opustených, v roku 1715 mala 34 opustených a 22 obývaných domácností, v roku 1787 mala obec 64 domov a 480 obyvateľov, v roku 1828 mala 56 domov a 449 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom a drevorubačstvom. Začiatkom 20. storočia vlastnila tu majetky rodina Grustyinszkovcov.

Za I. ČSR sa zamestnanie obyvateľov nezmenilo. JRD založené v roku 1949 sa v roku 1957 rozpadlo, znovu bolo založené v roku 1960. Časť obyvateľov pracovala v priemyselných podnikoch v Stropkove.

Zdroj: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, 3. časť

Obec Vyšná Olšava">Aktuality

  • Obec Vyšná Olšava">Prešovský kraj napreduje v sčítaní domov a bytov

    V júli pokračovala prvá fáza najrozsiahlejšieho štatistického zisťovania – projekt SČÍTANIA OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021 (SODB 2021), ktorý sa realizuje na celom Slovensku v spolupráci so samosprávami. Najviac sčítaných obcí má v rámci republiky Prešovský kraj, kde je do štatistického zisťovania zapojených najviac samospráv.
    Pridané/aktualizované: 04.08.2020