Obec Vyšná OlšavaObec Vyšná Olšava / História

Obec je doložená z roku 1382 ako Elsewa, neskôr ako Olsua (1391), Felsew Elswa (1394), Ilswa (1410), Felsew Olswa (1474), Wissní Olssawy (1808), Vyšná Oľšava (1920); po maďarsky Felsöolsva.

Obec patrila panstvu Čičava, v roku 1493 panstvu Makovica, v 18. storočí Dessewffyovcom a iným. V roku 1493 mala z 11 usadlostí 8 opustených, v roku 1715 mala 34 opustených a 22 obývaných domácností, v roku 1787 mala obec 64 domov a 480 obyvateľov, v roku 1828 mala 56 domov a 449 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom a drevorubačstvom. Začiatkom 20. storočia vlastnila tu majetky rodina Grustyinszkovcov.

Za I. ČSR sa zamestnanie obyvateľov nezmenilo. JRD založené v roku 1949 sa v roku 1957 rozpadlo, znovu bolo založené v roku 1960. Časť obyvateľov pracovala v priemyselných podnikoch v Stropkove.

Zdroj: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, 3. časť

Obec Vyšná Olšava">Aktuality

 • Obec Vyšná Olšava">Domy a byty sčítavali aj počas leta

  Počas letných mesiacov pokračovala prvá fáza najrozsiahlejšieho štatistického zisťovania – projekt SČÍTANIA OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021, ktorý sa realizuje na celom Slovensku v spolupráci so samosprávami.
  Pridané/aktualizované: 02.10.2020
 • Obec Vyšná Olšava">Zbieraj zelené kilometre a vyhraj!

  Vyše 70 vecných hodnotných cien vo výške 10.000 €. Súťaž trvá do 31.12.2020.
  Pridané/aktualizované: 22.09.2020
 • Obec Vyšná Olšava">Čo s odpadom?

  Neviete čo s odpadom? Čo a ako triediť?
  Pridané/aktualizované: 19.08.2020
Triedenie odpadu