Obec Vyšná OlšavaObec Vyšná Olšava / Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Vyšná Olšava na roky 2016 - 2023 (ďalej len „Program rozvoja obce“, resp. „PRO“) je strednodobý rozvojový dokument, ktorý je vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v národnej stratégii a zohľadňuje ciele a priority ustanovené v programe rozvoja vyššieho územného celku Prešovský samosprávny kraj, na území ktorej sa obec Vyšná Olšava nachádza.

Povinnosť obce vypracovať PRO vyplýva zo zákona č. 309/2014 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z.

Viac: vysnaolsava-program-hospodarskeho-a-socialneho-rozvoja-obce-2016-2023.pdf (dokument PDF)

Obec Vyšná Olšava">Aktuality

 • Obec Vyšná Olšava">Domy a byty sčítavali aj počas leta

  Počas letných mesiacov pokračovala prvá fáza najrozsiahlejšieho štatistického zisťovania – projekt SČÍTANIA OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021, ktorý sa realizuje na celom Slovensku v spolupráci so samosprávami.
  Pridané/aktualizované: 02.10.2020
 • Obec Vyšná Olšava">Zbieraj zelené kilometre a vyhraj!

  Vyše 70 vecných hodnotných cien vo výške 10.000 €. Súťaž trvá do 31.12.2020.
  Pridané/aktualizované: 22.09.2020
 • Obec Vyšná Olšava">Čo s odpadom?

  Neviete čo s odpadom? Čo a ako triediť?
  Pridané/aktualizované: 19.08.2020
Triedenie odpadu