Obec Vyšná OlšavaObec Vyšná Olšava / Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Vyšná Olšava na roky 2016 - 2023 (ďalej len „Program rozvoja obce“, resp. „PRO“) je strednodobý rozvojový dokument, ktorý je vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v národnej stratégii a zohľadňuje ciele a priority ustanovené v programe rozvoja vyššieho územného celku Prešovský samosprávny kraj, na území ktorej sa obec Vyšná Olšava nachádza.

Povinnosť obce vypracovať PRO vyplýva zo zákona č. 309/2014 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z.

Viac: vysnaolsava-program-hospodarskeho-a-socialneho-rozvoja-obce-2016-2023.pdf (dokument PDF)

Obec Vyšná Olšava">Aktuality

  • Obec Vyšná Olšava">Prešovský kraj napreduje v sčítaní domov a bytov

    V júli pokračovala prvá fáza najrozsiahlejšieho štatistického zisťovania – projekt SČÍTANIA OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021 (SODB 2021), ktorý sa realizuje na celom Slovensku v spolupráci so samosprávami. Najviac sčítaných obcí má v rámci republiky Prešovský kraj, kde je do štatistického zisťovania zapojených najviac samospráv.
    Pridané/aktualizované: 04.08.2020